1) Ile wynosi pole prostokąta o wymiarach 3m x 4m? a) 12 m b) 12 m 2 c) 14 m d) 14 m 2 2) Ile wynosi obwód prostokąta o wymiarach 3m x 4m? a) 12 m b) 12 m 2 c) 14 m d) 14 m 2 3) Ile wynosi pole kwadratu o boku 5 cm? a) 20 cm b) 25 cm c) 20 cm 2 d) 25 cm 2 4) Ile wynosi obwód kwadratu o boku 5 cm? a) 20 cm b) 25 cm c) 20 cm 2 d) 25 cm 2 5) Chcąc obliczyć ilość siatki na ogrodzenie działki, policzymy: a) obwód b) pole 6) Chcąc obliczyć ile potrzeba farby na pomalowanie ściany, musimy znać: a) obwód ściany b) pole ściany 7) Jeżeli prostokąt ma obwód 30 cm, a jego szerokość wynosi 10 cm, to wtedy długość ma: a) 3 cm b) 10 cm c) 5 cm d) 15 cm 8) Jeśli obwód kwadratu wynosi 40 cm, to wtedy jego pole je równe: a) 120 cm 2 b) 100 cm 2 c) 10 cm 9) Jeśli pole prostokąta wynosi 36 cm 2 , a jego szerokość ma 4 cm, wtedy jego długość ma: a) 2 cm b) 18 cm c) 9 cm d) żadna z odpowiedzi 10) Jeśli pole kwadratu wynosi 100 m 2 to jaką długość ma jego bok? a) 25 m b) 25 m 2 c) 10 m d) 10 m 2

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?