Na czym opiera się system klasyfikacji organizmów?, W jakim języku nadaje się nazwy gatunkom?, Wymień 5 poznanych królestw?, Co to jest gatunek?, Dlaczego wirusy nie są zaliczane do organizmów żywych?, Z jakich elementów zbudowany jest wirus?, Jak się rozmnażają bakterie?, Dlaczego bakterie mogą być sprzymierzeńcem człowieka?, Wymień 2 choroby wywoływane przez bakterie., Wymień 2 przykłady negatywnego znaczenia bakterii dla człowieka., Wymień 3 choroby wirusowe., Wymień 2 choroby wywoływane przez protisty., Wymień 3 przykłady organizmów zaliczanych do protistów., Jakie znaczenie w przyrodzie mają protisty (3 przykłady)?, Podaj 2 przykłady grzybów jednokomórkowych., Co to jest owocnik?, Wymień 3 sposoby rozmnażania grzybów., Co to jest mikoryza?, W jaki sposób odżywiają się grzyby?, Podaj 3 przykłady do czego możemy użyć grzybów., Z czego zbudowane jest ciało grzybów czyli grzybnia?, Jakie organizmy budują porosty?, Co to znaczy, że porosty są organizmami pionierskimi?, Jakie znaczenie mogą mieć dla nas porosty?, Co oznacza, że grzyby mogą być pasożytami, np. buławinka czerwona?, Jakie jest negatywne znaczenie grzybów dla człowieka (2 przykłady)?, W jaki sposób oddychają grzyby?, Podaj przykład protisty, który posiada chloroplasty, w jaki sposób będzie się odżywiał?.

Powtórzenie wiadomości: Klasyfikacja, Wirusy, Bakterie, Grzyby,Protisty.

Motyw

Opcje

Ranking

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?