-a+b - -(2a-3b)-(-a+2b), 3a-2b - (a+b)+(2a-3b), -a-3b - (a-3b)+(-a+3b)-(a+3b), -6a-3b - (-5a-2b)+(-a-b), 3a-4b - 10a-(7a+b)-3b, 2a-4b - -(-3a+b)-(3b+a), 3a+5b - a+3b-(-2a-2b), -3a-2b - 2a+(-4a+6b)+(-8b-a), -2a+1 - -3a+(4a-7)-(-8+3a), -2a-15 - -(2a+7)-8,

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?