1) Przedstaw hierarchiczną organizację organizację budowy organizmów a) komórka, tkanka, narząd lub organ, układ lub system, organizm b) organizm, układ lub system, narząd lub organ, tkanka, komórka c) narząd lub organ, organizm, system lub układ, komórka, tkanka d) układ lub system, tkanka, komórka, narząd lub organ, organizm 2) Dział biologii, zajmujący się roślinami to: a) zoologia b) ekologia c) botanika d) genetyka 3) Jaka struktura komórkowa jest przedstawiona na rysunku? a) mitochondrium b) wakuola c) jądro komórkowe 4) Komórka bezjądrowa a) nie ma materiału genetycznego b) ma materiał genetyczny 5) Jaka struktura komórkowa jest przedstawiona na rysunku? a) mitochondrium b) wakuola c) jądro komórkowe 6) Która struktura komórkowa jest charakterystyczna dla komórki roślinnej? a) błona komórkowa b) chloroplasty c) ściana komórkowa d) wakuola 7) Która struktura komórkowa jest charakterystyczna dla komórki grzyba? a) chloroplast b) ściana komórkowa zbudowana z chityny c) ściana komórkowa zbudowana z celulozy 8) Oddychanie tlenowe zachodzi w a) mitochondrium b) rybosomie c) chloroplaście 9) Na czym polega oddychanie? a) Wdychanie z powietrzem tlenu i wydychanie dwutlenku węgla b) Wdychanie  z powietrzem tlenu i wydychanie tlenu c) Wdychanie z powietrzem dwutlenku węgla i wydychanie tlenu d) żadna odpowiedz nie jest prawidłowa 10) Funkcją białek nie jest a) budowa organizmu b) regulacja pracy organizmu c) funkcja zapasowa d) dostarczanie energii 11) Elementy komórki roślinnej wskazany na schemacie to a) chloroplast b) ściana komórkowa c) wakuola d) jądro komórkowe

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?