1) Kto widnieje na ilustracji? a) Stanisław August Poniatowski b) Tadeusz Kościuszko c) Jan Henryk Dąbrowski 2) W którym roku doszło do wybuchu powstania kościuszkowskiego? a) 1793 roku b) 1974 roku c) 1794 roku 3) Funkcję naczelnika państwa w 1794r. powierzono: a) Janowi Kilińskiemu b) Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu c) Tadeuszowi Kościuszce 4) Bitwa pod Racławicami zakończyła się zwycięstwem: a) Polski b) Rosji c) Prus 5) Kto widnieje na ilustracji? a) Tadeusz Kościuszko b) Jan Kiliński c) Jan Henryk Dąbrowski 6) Na mocy uniwersału połanieckiego Kościuszko przyznał wolność osobistą: a) mieszczanom b) mniejszością narodowym c) chłopom 7) Kościuszko został ranny i trafił do niewoli w bitwie pod: a) Maciejowicami b) Racławicami c) Warszawą 8) Jakie wydarzenie przedstawia obraz autorstwa Aleksandra Orłowskiego? a) dostanie się Kościuszki do niewoli b) rzeź Pragi c) walka kosynierów pod Racławicami 9) Kim byli kosynierzy? a) walczące kobiety b) szlachta walcząca po stronie Rosji c) chłopi uzbrojeni w kosy 10) Jedną z przyczyn wybuchu powstania kościuszkowskiego było: a) przywrócenie niezależności państwa polskiego b) chęć przejęcia tronu przez Tadeusza Kościuszkę c) wybuch wojny z Austrią 11) W 1795 roku doszło do trzeciego rozbioru Polski, w wyniku którego tronu zrzekł się : a) Stanisław Leszczyński b) Stanisław Małachowski c) Stanisław August Poniatowski

Powstanie kościuszkowskie 1794r.

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?