Piłat - Wydał na Jezusa wyrok skazujący Go na śmierć, Faryzeusze - Nazwa ugrupowania żydowskiego, której wrogość wobec Jezusa doprowadziła do Jego śmierci, Trzy - Ile upadków Jezusa rozważamy w Drodze Krzyżowej ?, Maryja - Jezus spotkał Ją w 4. stacji Drogi Krzyżowej, Szymon - Pochodził z Cyreny, pomógł Jezusowi dźwigać krzyż, Weronika - Otarła chustą Jezusowi twarz, Niewiasty - Płakały nad Jezusem widząc Go niosącego krzyż, Cierń - Krzew o bardzo ostrych kolcach, z niego upleciono Jezusowi koronę., Królestwa - Jeden ze złoczyńców powiedział do Jezusa: "Jezu wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego..." - uzupełnij tekst, Barabasz - Imię przestępcy, którego Piłat uwolnił na życzenie krzyczącego "Ukrzyżuj" tłumu., Judasz - Imię ucznia, który zdradził Jezusa, Golgota - Nazwa góry, na której Jezus został ukrzyżowany, Maria Magdalena - Razem z Maryją stała pod krzyżem, Jan - Imię ucznia, do którego Jezus powiedział o Maryi "Oto Matka Twoja", Włócznia - Żołnierz rzymski przebił nią bok Jezusa, Jakub - Imię jednego z uczniów, którego Jezus zabrał do Ogrodu Oliwnego przed swoją męką,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?