1) Jakie imię nosił wcześniej apostoł Paweł? a) Samuel b) Saul 2) Skąd pochodził? a) Z Tarsu b) z Damaszku 3) Kim z zawodu był Saul? a) nie miał zawodu b) wyrabiał namioty 4) Kogo Saul prześladował? a) chrześcijanie b) Żydzi 5) Gdzie Saul został powołany? a) Damaszek b) Jerozolima 6) W czym uciekł z Damaszku? a) wóz b) kosz 7) Z kim Paweł wybrał się w drugą podróż? a) Barnaba b) Sylas 8) Jak miała na imię pierwsza kobieta, którą Paweł ochrzcił w Europie? a) Leokadia b) Lidia 9) Gdzie powstał pierwszy zbór chrześcijański w Europie? a) Tesalonika b) Filippi 10) Gdzie zawsze Paweł szedł po przybyciu do każdego miasta? a) burmistrz b) synagoga 11) Gdzie Paweł zobaczył ołtarz, na którym napisano: "Nieznanemu Bogu?" a) Berea b) Ateny 12) Gdzie Paweł usłyszał w nocnym widzeniu głos Pana: Nie bój się, lecz mów i nie milcz? a) Ateny b) Korynt 13) Jaką boginię czczono w Efezie? a) Artemida b) Afrodyta 14) Do kogo Paweł powiedział: Uwierz w Pana Jezusa, a będzie zbawiony twój dom? a) dozorcy więzienia b) Eutychusowi 15) Co zrobił Paweł dla Eutychusa? a) przywrócił życie b) ochrzcił 16) Co przepowiedział Pawłowi Agabus? a) zostanie pojmany i uwięziony b) zostanie odznaczony medalem 17) Gdzie apostoł Paweł przebywał w więzieniu przez dwa lata? a) Cezarea b) Jerozolima 18) Dlaczego Paweł był na Malcie? a) wybrał się tam w podróż b) był rozbitkiem 19) Ile podróży misyjnych odbył ap. Paweł? a) 2 b) 3

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?