RKO - Resuscytacja krążeniowo- oddechowa, ZŁAMANIE - Przerwanie ciągłości kości, APTECZKA - Zawiera podstawowe środki ochrony, opatrunki itp, HIPOTERMIA - Znaczny spadek temperatury ciała, KRWOTOK - Intensywny wypływ krwi z tętnicy, WYPADEK - Nagłe zdarzenie powodujące uraz lub śmierć, OPARZENIE - Uszkodzenie skóry, tkanek na skutek działania wysokiej temperatury, TEMBLAK - Zakładany na rękę przy złamaniach lub zwichnięciach, RATOWNIK - Osoba udzielająca pomocy, OPATRUNEK - Ochrania ranę lub skaleczenie od środowiska zewnętrznego, SKRĘCENIE - Najczęstszy uraz stawu skokowego, AMBULANS - Inaczej karetka, OMDLENIE - Krótkotrwałe utrata świadomości, najczęściej na skutek niedotlenienia, UDAR - Może być cieplny, niedokrwienny lub krwotoczny, POSZKODOWANY - Osoba, która uległa wypadkowi, INSULINA - Hormon, który "kontroluje" poziom glukozy we krwi, TRÓJKĄT - Ostrzegawczy, ustawiany za samochodem, ZADŁAWIENIE - Niedrożność dróg oddechowych na skutek obecności ciała obcego, OPASKA - Uciskowa, RANA - Kłuta, cięta lub szarpana,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?