1) Którą czynność powinieneś zastosować po długotrwałej pracy umysłowej: a) czytanie książki b) grę w komputer c) pójście na spacer d) nie wiem 2) Należy uprawiać różne dyscypliny sportowe dla: a) zwiększenia masy ciała b) prawidłowego funkcjonowania serca, mięśni, układu krwionośnego, oddechowego, stawów c) lepszej gry w komputer d) nie wiem 3) Po wysiłku fizycznym należy: a) iść spać b) wziąć prysznic c) czytać książkę d) nie wiem 4) Podczas wysiłku fizycznego tętno: a) maleje b) wzrasta c) nie ulega zmianom d) nie wiem 5) Gimnastyka korekcyjna służy do; a) przygotowania organizmu do wysiłku b) jest to gra ruchowa c) zapobiegania wadom postawy d) nie wiem 6) Którą z podanych prób zastosujesz do pomiaru wytrzymałości a) skłon w przód b) rzut piłką lekarską c) bieg ciągły 12 min. d) nie wiem 7) Po meczu drużyny: a) dziękują sobie za rozegrany mecz b) jak najszybciej schodzą z boiska c) naśmiewają się z przeciwnika d) nie wiem 8) Z czym kojarzy ci się : poprzeczka, rozbieg, zeskok a) skokiem o tyczce b) skokiem wzwyż c) skokiem w dal d) nie wiem 9) Falstart to: a) wyjście z bloków przed sygnałem „start” b) nazwa biegu z przeszkodami c) skok spalony d) nie wiem 10) Uprawianie ćwiczeń fizycznych, rekreacji, turystyki to wg ciebie a) moda b) działanie prozdrowotne c) naśladowanie innych d) nie wiem 11) Przed lekcją wychowania fizycznego należy zmienić ubranie na strój sportowy ze względu na: a) higienę osobistą b) nie ma takiej potrzeby c) nauczyciel tak chce d) nie wiem 12) Określenie „fair play” w sporcie to: a) sygnał do rozpoczęcia biegu b) technika skoku w dal c) zachowanie się zawodnika podczas walki sportowej d) nie wiem 13) Skacząc wzwyż dokonujesz pomiaru a) szybkości b) siły c) skoczności d) nie wiem 14) Które z podanych ćwiczeń rozwija szybkość a) skoki przez skakankę b) szybkie wykonywanie przysiadów c) szybki bieg na krótkich dystansach d) nie wiem

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?