1) Jaki jest wzór na obliczenie pracy? a) F = s · W b) s = F · W c) W = F · s 2) Co jest jednostką pracy? a) J (dżul) b) W (wat) c) N (niuton) 3) Jednostką mocy jest a) W (wat) b) J (dżul) c) N (niuton) 4) Energia kinetyczna jest większa gdy... a) ciało porusza się coraz szybciej b) ciało się nie porusza c) ciało porusza się coraz wolniej 5) Energia potencjalna jest coraz większa gdy... a) ciało porusza się coraz szybciej b) ciało porusza się coraz wolniej c) ciało znajduje się coraz wyżej d) ciało znajduje się coraz niżej 6) Energia potencjalna sprężystości napędza: a) zegar mechaniczny b) samochód c) zegar cyfrowy 7) Rodzaje energii mechanicznej to m.in : Energia a) kinetyczna, potencjalna grawitacji, potencjalna sprężystości b) Fizyczna, chemiczna c) jądrowa, fizyczno-chemiczna 8) Jaki jest wzór na moc? a) P=W·t b) P=W/t c) W=P·t 9) Moc to: a) siła urządzenia b) szybkość wykonywania pracy c) wielkość wykonanej pracy 10) Jednostką energii jest: a) J (dżul) b) W (wat) c) N (niuton) 11) Energia potencjalna grawitacji ciała zależy min. od: a) prędkości b) kształtu c) położenia (wysokości od ustalonego poziomu zero) 12) Energia kinetyczna ciała zależy min. od: a) prędkości b) kształtu c) położenia (wysokości od ustalonego poziomu zero) 13) Energię kinetyczna liczymy ze wzoru: a) mgh b) mv 2 /2 c) Fs d) W/t 14) Energię potencjalną liczymy ze wzoru: a) mgh b) mv 2 /2 c) Fs d) W/t 15) Energię kinetyczną posiadają: (wybierz wszystkie odpowiedzi) a) jadący samochód b) doniczka na parapecie c) ptak siedzący na dachu d) spadająca piłka 16) Energię potencjalną posiadają: (wybierz wszystkie odpowiedzi) a) jadący samochód b) doniczka na parapecie c) ptak siedzący na dachu d) spadająca piłka e) statek wpływający do portu 17) Wskaż ciała, które wykonują pracę: (wybierz wszystkie poprawne odpowiedzi) a) jadący pod górkę samochód b) ptak siedzący na dachu c) Kasia, która próbuje przesunąć ciężką skrzynię d) tonący kamień 18) Moc liczymy ze wzoru: a) mgh b) Fs c) t/W d) W/t e) mv 2 /2 19) Wat jest jednostką: a) energii potencjalnej b) pracy c) mocy d) energii kinetycznej 20) Dżul jest jednostką: (zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi) a) energii potencjalnej b) pracy c) mocy d) energii kinetycznej e) siły

Praca, moc i energia - pojęcia

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?