Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
LA [LA] LA, LO LO [LO], [LE] LE LE, LU [LU] LU, LI LI [LI], [LY] LY LY.

Głoska [l] - sylaby - nagłos. Uzupełnij takimi samymi sylabami. Powtórz je.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Społeczność Joannag Głoska [l]

Logopeda - Polska

Zmień szablon

Materiały interaktywne