Oblicz ( √(-5) 2 ) 3, Oblicz √25 + √36, Oblicz ∛27 + ∛125, Oblicz + ∛3 3/8, Oblicz √6 1/4 , Podaj najprostszą postać wyrażenia √5 + √45, Wyłącz liczbę przed znak pierwiastka + ∛54, Jaką liczbę otrzymasz po usunięciu niewymierności z mianownika ułamka 2/√3 ?, Między jakimi kolejnymi liczbami naturalnymi na osi liczbowej znajduje się √10 ? , Podaj najprostszą postać wyrażenia 3∛16 + ∛2  , Miedzy jakimi kolejnymi liczbami naturalnymi na osi liczbowej znajduje się ∛40 ?, Oblicz √0,04 , Oblicz √20 · √5, Oblicz √1200 : √3, Podaj długość boku kwadratu o polu 64cm2, Oblicz √ 9/100, Oblicz przybliżoną wartość wyrażenia 2√3 z dokładnością do części setnych wiedząc, że √3≈1,73, Oblicz 5√6 - √6, Oblicz ∛0,027, Podaj długość krawędzi sześcianu o objętości 216 cm3, Oblicz ∛7 · ∛7 · ∛7, Oblicz ∛-1000, Oblicz ∛2 · ∛4, Oblicz pole prostokąta o bokach długości √2 oraz √8, W wyrażeniu 3√2 włącz liczbę pod pierwiastek, W √50 wyłącz liczbę przed znak pierwiastka, Oblicz ∛540 : ∛20, Oblicz ( √5 ) 2, Oblicz pole kwadratu o boku √2 , Oblicz obwód prostokąta o bokach 3√2 i 2√2.

Motyw

Opcje

Ranking

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?