Dmitrij Mendelejew - Mężczyzna, który odkrył prawa okresowości pierwiastków chemicznych., Grupy - Pionowe kolumny ponumerowane od 1-18., Okresy - Poziome szeregi ponumerowane od 1-7., Masa atomowa - Masa atomu podana w unitach., Moździerz - Jedno z podstawowych urządzeń chemicznych służy do rozgniatania produktów., Wodór - Pierwiastek leżący w 1 grupie i w 1 okresie.,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?