1 - Nie będziesz miał Bogów cudzych przede Mną, 2 - Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno, 3 - Pamiętaj, abyś dzień święty święcił, 4 - Czcij ojca swego i matkę swoją, 5 - Nie zabijaj, 6 - Nie cudzołóż, 7 - Nie kradnij, 8 - Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, 9 - Nie pożądaj żony bliźniego swego, 10 - Ani żadnej rzeczy, która jego jest,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?