1) Surowiec wykorzystywany w elektrowniach cieplnych to: a) woda b) wiatr c) węgiel brunatny d) biomasa e) biogaz 2) Odnawialne źródło energii to: a) ropa naftowa b) uran c) gaz ziemny d) woda 3) Elektrownia opalana węglem brunatnym jedna z największych w Polsce to: a) Rybnik b) Połaniec c) Bełchatów d) Nowe Czarnowo 4) Elektrownia wodna na rzece San to: a) Solina b) Włocławek c) Żarnowiec d) Porąbka- Żar 5) Geotermia w województwie łódzkim to: a) Uniejów b) Mszczonów c) Bańska Niżna d) Pyrzyce 6) Najwięcej farm wiatrowych w Polsce jest w województwie : a) opolskim b) mazowieckim c) pomorskim d) kujawsko-pomorskim 7) Wielkość produkowanej w Polsce energii elektrycznej z OZE na rok 2019 wynosi około ? a) 5% b) 90% c) 50% d) 21% 8) Wyjaśnij skrót OZE: a) Odnawialne Źródła Energii b) Ogólnopolski Związek Ekologów c) Ognista Ziemia Etna 9) Co dzieje się z węglem brunatnym po wydobyciu? a) jest eksportowany na całą Polskę b) jest eksportowany do krajów zachodniej Europy c) jest mieszany z węglem kamiennym, a później eksportowany do krajów zachodniej Europy d) jest w całości spalany w elektrowniach znajdujących się w pobliżu 10) Co wydobywa się w Bogatyni ? a) węgiel kamienny b) ropę naftową c) uran d) węgiel brunatny 11) Jak jest podstawowy podział źródeł energii? a) mokre i suche b) odnawialne i nieodnawialne c) dobre i złe d) odżywcze i nieodżywcze 12) Ile do tej pory otworzono elektrowni jądrowych w Polsce? a) 2 b) 1 c) 0 d) 4 13) Jak nazywamy skupisko wiatraków produkujących energię? a) pola turbinowe b) łąki wiatrowe c) hale wiatrowe d) farmy wiatrowe 14) W większości elektrowni w Polsce wykorzystuje się: a) gaz ziemny i ropę naftową b) biomasę i biogaz c) węgiel brunatny i węgiel kamienny 15) Jaki procent w strukturę produkcji energii zajmują elektrownie cieplne? a) 4% b) 100% c) 86% d) 30% 16) Dlaczego wstrzymano budowę elektrowni jądrowej w Żarnowcu? a) z powodu zalania prze roztapiające się lodowce b) z powodu zmian pogodowych c) z powodu braku funduszu i protestów ekologów 17) Około 86% energii wytwarzanej w naszym kraju pochodzi z: a) elektrowni słonecznych b) elektrowni cieplnych c) elektrowni wodnych 18) Jak dzielimy elektrownie wodne? a) na przepływowe i wiatrowe b) na przepływowe i szczytowo-pompowe c) na opalane węglem kamiennym i brunatnym d) nie dzielimy 19) Gdzie jest największa elektrownia cieplna opalana węglem kamiennym ? a) Jaworzno b) Bogatynia c) Kozienice 20) Największe znaczenie w produkcji energii elektrycznej w Polsce mają elektrownie cieplne a) TAK b) NIE 21) Elektrownie opalane węglem brunatnym są w pobliżu a) w okolicach dużych miast b) w okolicach lasów i łąk c) w okolicach jego wydobycia 22) Żarnowiec, Żydowo, Porąbka-Żar, Włocławek - to przykłady elektrowni a) wiatrowych b) słonecznych c) cieplnych d) wodnych

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?