Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Poprawnie: fruit juice, water, sandwiches, chicken, salad, yoghurt, crisps, chocolate, strawberries, ice cream, Niepoprawnie: teeth, tail, claws, feathers, whiskers, wings, shell, fur, beak, scales,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne