Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) rzeczowniki a) poszedłby b) Martyna c) lody d) może e) rok f) minął 2) czasowniki a) mógłbym b) iść c) gruby d) pączek e) fajni f) lubię 3) spójniki a) nie b) jak c) mimo że d) iść e) bo f) kura 4) przyimki a) za b) czy c) przy d) mama e) od f) oddała 5) przymiotniki a) finał b) młodzi c) kaprys d) przesłodki e) bajka f) kochana 6) zaimki a) ona b) *ci* ludzie c) może d) nad e) przy f) te 7) partykuły a) tak b) koń c) przypuszczam d) ponieważ e) właśnie f) nawet 8) przysłówki a) dużo b) pięknie c) czy d) żle e) kiedyś f) możliwie 9) liczebniki a) dwóch b) kilka c) ktoś d) wiele e) dom f) któryś

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne