Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
niesprawiedliwość - rzeczownik, nie wychodzić - czasownik, nierówny - przymiotnik w stopniu równym, nie lepszy - przymiotnik w stopniu wyższym, nie najwyższy - przymiotnik w stopniu najwyższym, niemało - przysłówek pochodzący od przymiotnika, w stopniu równym , nie zawsze - przysłówek niepochodzący od przymiotnika, nie lepiej - przysłówek w stopniu wyższym, nie najszybciej - przysłówek w stopniu najwyższym, nie pierwszy - liczebnik,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne