1) Kto wymyślił prawo dotyczące przepływu prądu? a) Kirchhoff b) Faraday c) Newton 2) W którym roku odkryto zjawisko indukcji elektromagnetycznej? a) 1893 b) 1831 c) 1931 3) Jeśli do rozgałęzienia wpłynie natężenie prądu o wartości 12 Amperów, to wypłynie z niego: a) 10A b) 12A c) 120A 4) Indukcja elektromagnetyczna to a) zjawisko powstawania siły elektromagnetycznej w przewodniku na skutek zmian strumienia pola magnetycznego. b) zjawisko powstawania siły elektromagnetycznej w przewodniku na skutek zmian strumienia ciśnienia. c) zjawisko powstawania siły elektromagnetycznej w przewodniku na skutek napływu strumienia pola magnetycznego. 5) Pierwsze prawo Kirchhoffa brzmi a) różnica natężenia prądu wpływającego do rozgałęzienia jest równa sumie natężenia prądu wypływającego b) suma natężenia prądu wpływającego do rozgałęzienia jest równa sumie natężenia prądu z niego wypływającego 6) i to symbol a) natężenia prądu b) siły c) mocy

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?