ttt, ddd, tdn, teda, tedo, tedu, tede, dda, ddo, ddu, dde, deto, deta, dato, data, date, duda, dude, dudy, teta, teto, tetu.

Ranking

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?