1) Trzeci rozbiór Polski był w roku a) 1791 b) 1795 c) 1792 2) Obraz przedstawia a) Stanisława Augusta Poniatowskiego b) Tadeusza Kościuszkę c) Jana III Sobieskiego 3) Powstanie to a) zbrojna walka o niepodległość b) pomoc obleganemu miastu c) zwycięstwo 4) Kosynierzy byli uzbrojeni w a) szable b) miecze c) kosy 5) Rosja, Austria i Prusy dokonały a) trzech rozbiorów Polski b) dwóch rozbiorów Polski c) pięciu rozbiorów Polski 6) Najważniejszym dokumentem uchwalonym w 1791 roku była: a) Konstytucja 3 Maja b) Konstytucja 5 Maja c) Konstytucja 1 Maja 7) Tadeusz Kościuszko został ranny w bitwie pod a) Maciejowicami b) Racławicami c) Krakowem 8) Ostatnim królem Polski był: a) Stanisław August Poniatowski b) Jan III Sobieski c) Tadeusz Kościuszko

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?