1) Hello, this is Arek ...... (cześć, mówi Arek) a) speaking b) writing c) drawing 2) Can I speak....Ala? (czy mogę rozmawiać z ...?) a) at b) on c) to 3) Hold.....a second (poczekaj chwilę) a) at b) on c) for 4) Could I ............ a meassage? (Czy mógłbym zostawić wiadomość?) a) give b) take c) leave 5) Can I...................a message? (czy mam coś przekazać?) a) leaver b) take c) give 6) Sorry, it's a ......... line . (Przepraszam, są jakieś zakłócenia na linii) a) bad b) horrible c) terrible 7) Can you speak ......., please? ( czy możesz mówić głośniej?) a) on b) at c) up 8) My phone/battery is ............... to die. (Zaraz padnie mi telefon) a) off b) about c) along

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?