Poprawnie: praski, prażyć, Praga, prażenie, prażanie, wyprażanie, prażanin, pragalia, praskie, prażanka, Niepoprawnie: warszawski, Warszawa, dom, miasto, wieś, król, kościół, Skaryszew, Golędzinów, Władysław IV Waza, Wisła, wiślany, ratusz, Bernardyni,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?