set off/out - wyruszać, break down - zepsuć się (o pojeździe), check in (at the airport/online) - przejść odprawę biletową, check in (at a hotel) - zameldować się (w hotelu), get into (a car) - wsiąść (do samochodu), get out of (a car) - wysiąść (z samochodu), get on (a bus/train) - wsiąść (do autobusu/pociągu), get off (a bus/train) - wysiąść (z autobusu/pociągu), pick somebody up - podjechać po kogoś, put up a tent - rozstawić namiot, slow down - zwolnić, take off - wystartować (o samolocie), check out (at a hotel) - wymeldować się (z hotelu),

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?