Kitchen equipment: blender, bowl, chopping board, cup, fork, frying pan, glass, knife, plate, saucepan, spoon, teaspoon, Meals: beef stew, broccoli, chicken noodle soup, mashed potatoes, peas, pork chop, rolls, salmon steak, tuna salad, turkey pie, Cooking verbs: add, boil, chop, cook, fry, mix, serve, slice, Taste: bitter, fresh, salty, spicy, stale, sweet,

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?