avoid all plants - unikać roślin, stay still - stać nieruchomo, build a shelter - wybudować schronienie, climb a tree - wspinać się na drzewo, use the sun - korzystać ze słońca, follow the river - podążać za rzeką, keep cool - nie dać się wytrącić z równowagi, light a fire - rozpalać ognisko, make a noise - robić hałas, move at night - poruszać się w nocy, eat fruit - jeść owoce, run away - uciekać, stay where you are - zostań tam gdzie jesteś, find drinking water - znaleźć wodę pitną,

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?