Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
[S] O W A, [SZ] A F A, [SI] O D Ł O, [S] U K I E N K A, [SZ] U F L A D A, [SI] A T K A, [S] A N K I , [SZ] Y B A, [SI] O D E Ł K O.

Różnicowanie słuchowe [sz-s-ś]. Poproś rodzica o pomoc w czytaniu. Którą głoskę słychać na początku wyrazu?

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne