Prawda: Powstanie kościuszkowskie jest nazywane insurekcją kościuszkowska, Uniwersał połaniecki zmniejszał o połowę pańszczyznę na czas walk powstania kościuszkowskiego, a chłopi powołani do wojska byli zwolnieni z obowiązku jej odrabiania., Polska utraciła niepodległość w 1795 roku., Widoczne na powstańczych pieczęciach hasło"Wolność, całość, niepodległość" nawiązywało do hasła rewolucjonistów francuskich., Fałsz: Bitwa pod Racławicami miała ogromne znaczenie militarne i przyczyniła się do zwycięstwa powstania., W 1794 roku Rosja, Prusy i Austria dokonały trzeciego rozbioru Polski., Po trzecim rozbiorze Warszawa znalazła się w granicach zaboru rosyjskiego., Wojciech Bartos Głowacki zginął w czasie bitwy pod Racławicami.,

Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?