Poprawnie: nie idę, nieład, nie czytam, nieuwaga, nie śpiewają, niejasność, Niepoprawnie: nieidę, nie ład, nieczytam, nie uwaga, nieśpiewają, nie jasność,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?