1) W jakiej części Afryki znajduje się Etiopia i Kenia ? a) w północno-zachodniej b) w południowej c) wschodniej d) w południowo-wschodniej 2) Które z państw leży w "Rogu Afryki" ? a) Kenia b) Etiopia 3) Zaznacz przyrodnicze przyczyny głodu w Etiopii. a) słabe gleby b) konflikty zbrojne c) wysoki przyrost naturalny 4) Jak nazywa się najbardziej znane plemię zamieszkujące Kenię zajmujące się hodowlą bydła ? a) Pigmejowie b) Masajowie c) Mursi 5) Nomadowie to: a) partia polityczna w Afryce b) nazwa plemienia c) ludy koczownicze 6) Wielki Rów Wschodni to: a) b) c) 7) Brak w codziennej diecie składników pokarmowych np. białka , a norma kaloryczna została zjedzona to: a) głód jawny b) głód c) głód utajony 8) Addis Abeba to stolica ? a) Tanzanii b) Egiptu c) Kenii d) Etiopii 9) Największy rezerwat w Kenii to: a) Bogoria b) Masai Mara c) Taita Hills 10) Stolicą Kenii jest ? a) Nairobi b) Kair c) Addis Abeba d) Tunis 11) Safari to atrakcja turystyczna Kenii ? a) Tak b) Nie 12) Który z wymienionych krajów jest szczególnie narażony na głód i niedożywienie ? a) Maroko b) Kongo c) Etiopia d) Tunezja 13) Kenia rozwija się dzięki: a) rozwojowi rolnictwa b) wydobyciu surowców mineralnych c) turystyce 14) Zaznacz jedną z wielu przyczyn społeczno ekonomicznych głodu i niedożywienia w Etiopii a) szarańcza b) niski poziom rozwoju rolnictwa c) susza 15) Stan, w którym człowiek spożywa mniej kalorii niż wymaga organizm to: a) głód utajony b) niedożywienie c) głód jawny 16) Kenia leży nad Oceanem ? a) Indyjskim b) Spokojnym c) Atlantyckim 17) Jaki kraj jest zaznaczony na mapie ? a) Kenia b) Egipt c) Etiopia 18) Czy Etiopia ma dostęp do morza ? a) Nie b) Tak 19) Który kraj jest uznawany za ojczyznę kawy ? a) Etiopia b) Kenia c) Tanzania 20) Jedno z wielu plemion zamieszkujące Etiopię charakteryzujące się glinianymi krążkami ? a) Pigmeje b) Majowie c) Mursi 21) Masyw wulkaniczny w Kenii to: a) Kilimandżaro b) Mt. Kenia

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?