1) Ile lat miał Pan Jezus, kiedy został ukrzyżowany? a) 21 b) 18 c) 33 d) 35 2) Ile dni minęło od wniebowstąpienie do zesłania Ducha Św.? a) 10 b) 12 c) 30 d) 40 3) Dzień narodzin Kościoła to dzień: a) Bożego Narodzenia b) Zmartwychwstania c) Wniebowstąpienia d) Zesłania Ducha Świętego 4) Ile osób zostało ochrzczonych po kazania Piotra? a) około 500 b) około 5000 c) około 300 d) około3000 5) Jaka księga biblijna opisuje życie pierwszych chrześcijan? a) List do Efezjan b) List do Kolosan c) Dzieje Apostolskie d) Objawienie św. Jana 6) Pierwsi chrześcijanie trwali w a) łamaniu prawa i ucieczce b) łamaniu chleba i modlitwie c) tajemnicy i spiskowaniu d) tańcach i zabawach 7) Dokończ werset I Kor 13,13: Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy, lecz n nich największa jest... a) nadzieja b) radość c) miłość d) wierność

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?