1) Czy wszystkie oddziaływania są wzajemne? a) Tak b) Nie 2) W którą stronę przechylają się pasażerowie autobusu przy jego skręcie w prawo i jednoczesnym hamowaniu? a) W prawo i do tyłu b) W lewo i do przodu c) W lewo i do tyłu d) W prawo i do przodu 3) Fotografia przedstawia siłę: a) wypadkową b) oporu powietrza c) tarcia d) elektrostatyczną e) magnetyczną 4) Miarą bezwładności danego ciała jest jego: a) ciężar b) gęstość c) masa 5) Jak brzmi nazwisko osoby, która odkryła zasady dynamiki? a) Taylor b) Smith c) Evans d) Newton e) Davies 6) Jeżeli na poruszające się poziomo ruchem jednostajnym ciało przestaną działać wszelkie siły, to ciało będzie poruszać się tak jak poprzednio. Jak brzmi zasada dynamiki Newtona, która mówi o tym zjawisku? a) Siły wzajemnego oddziaływania dwóch ciał mają takie same wartości, ten sam kierunek, ale przeciwne zwroty i są przyłożone do dwóch różnych ciał b) Ciało porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym lub spoczywa, jeżeli nie działają na nie żadne siły lub gdy działają siły wzajemnie się równoważące 7) Kopnięta piłka pozostaje w ruchu, a nie działa na nią piłkarz. To przykład działania której zasady dynamiki Newtona? a) 1 b) 2 c) 3 8) 3 zasadę dynamiki Newtona inaczej nazywamy: a) inercją b) bezwładnością c) siłą akcji i reakcji 9) Bezwładność to inaczej: a) W fizyce nie ma innej nazwy tego określenia b) inercja c) akcja i reakcja 10) Gdy kobieta działała na sprężynę z siłą 5N ta wydłużała się o 3cm. O ile wydłuży się sprężyna, gdy kobieta będzie działała na nią z siłą 15N? a) 2cm b) 10cm c) 8cm d) 12cm e) 9cm f) 1m 11) "Siłę przyłożoną w dowolnym punkcie ciała sztywnego możemy przesuwać wzdłuż kierunku jej działania. Nie powoduje to zmian w skutkach działania siły." Czy podane twierdzenie jest prawdziwe? a) TAK b) NIE 12) Jednostką siły jest: a) Kilometr b) Niuton c) Kilogram d) Paskal 13) Siłomierzem zmierzymy siłę wyrażoną wyłącznie w m/s bądź km/h. Prawda/fałsz? a) Prawda b) Fałsz 14) Jakie siły powodują, że krople przyjmują kształt kulisty? a) przylegania b) spójności 15) Dwie kobiety ciągną za zaczepy siłomierza w przeciwne strony każda siłą 34N. Ile wynosi wskazanie siłomierza? a) 70N b) 68N c) 34N 16) Śmigło odrzuca powietrze do tyłu w samolocie śmigłowym. To zjawisko jest dowodem na słuszność której zasady dynamiki Newtona? a) b) c) 17) Zmiana zwrotu jest skutkiem wzajemnego oddziaływania ciał. Jaki to rodzaj? a) statyczny b) dynamiczny 18) Z jaką zasadą dynamiki związana jest konieczność zapinania pasów bezpieczeństwa? a) Z 1 zasadą b) Z 2 zasadą c) Z 3 zasadą 19) Wartość siły sprężystości, którą sprężyna działa na zawieszone na niej ciało, jest .............. do .......... . a) proporcjonalna, siły tarcia b) proporcjonalna, ciężaru c) proporcjonalna, wydłużenia 20) Czyszczenie dywanu poprzez trzepanie - z jakiego zjawiska korzystamy wykonując tą czynność? a) akcji i reakcji b) bezwładności c) Tego zjawiska nie da się udowodnić fizycznie 21) Największą bezwładność z podanych ma: a) ołówek b) długopis c) marker d) piórnik e) telefon f) słoń 22) Mniejszą bezwładność ma ołówek o masie 7g czy ołówek wyposażony w dodatkowe akcesoria ważący 10g? a) Mniejszą bezwładność ma ołówek bez akcesoriów b) Mniejszą bezwładność ma ołówek z akcesoriami 23) Jeżeli jedno ciało działa na drugie ciało pewną siłą, to drugie ciało oddziałuje na pierwszą siłę: a) równą co do wartości i mającą taki sam zwrot b) równą zeru c) równą co do wartości i mającą przeciwny zwrot 24) Jak brzmi 3 zasada dynamiki Newtona? a) Ciało porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym lub spoczywa, jeżeli nie działają na nie żadne siły lub gdy działają siły wzajemnie się równoważące. b) Siły wzajemnego oddziaływania dwóch ciał mają takie same wartości, ten sam kierunek, ale przeciwne zwroty i są przyłożone do dwóch różnych ciał. 25) Warunkami równowagi sił są: a) ten sam kierunek b) inny kierunek c) ten sam punkt przyłożenia d) ta sama wartość e) przeciwne zwroty f) inna wartość 26) Skacząc naciskamy na ziemię, a ona odpycha nas w powietrze. To przykład działania której zasady dynamiki Newtona? a) b) c)

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?