TTTT, DDDD, TD TD TD TD, TDN TDN TDN, BDA BDA BDA, BDO BDO BDO, BDE BDE BDE, BDA PTA BDA PTA, BDO PTO BDO PTO, TAT TEDAT , TLA TLO TLU, KLA KLO KLE, BD BD BD BD, ENTE DENTE, NELEPETEDE, ADDA ADDA ADDA, ODDO ODDO ODDO, EDDE EDDE EDDE, DDDŻŻŻ, DDDDDRA, DDDDRE, DDDDDRO, DDDDDRU.

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?