1) become a) brought b) became c) become 2) find a) found b) fed c) flew 3) lie a) lost b) lay c) lain 4) fly a) flew b) found c) fell 5) grow a) grown b) gone c) grew 6) jak spodobał się ten test  a) słabo b) ok c) super

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?