1) Kiedy Justyna po raz pierwszy spotykała się z Jankiem w powieści ? a) Kiedy wracała sama z kościoła  b) Kiedy wracała z Martą z kościoła c) Kiedy spacerowała po polu, na którym pracował Janek d) Kiedy spacerowała z Martą po lesie 2) Na jakim instrumencie grał ojciec Justyny? a) Fortepianie b) Gitarze c) Skrzypcach d) Pianinie 3) Nazwa miejscowości, w której rozgrywa się akcja a) Niemnen b) Korczyn c) Niemen d) Korczan 4) Kto zgniął podczas powstania styczniowego ? a) Brat Benedykta, Andrzej i ojciec Janka, Jerzy Bohatyrowicz b) Brat Benedykta, Dominik i ojciec Janka, Jerzy Bohatyrowicz c) Brat Benedykta, Andrzej i stryj Janka, Jerzy Bohatyrowicz d) Brat Benedykta, Dominik i stryj Janka, Jerzy Bohatyrowicz 5) Bohatyrowicze byli a) Chłopami b) Szlachtą c) Mieszczaństwem d) Magnatami 6) Z jakiej okazji odbywa się przyjęcie u Korczyńskich? a) Urodzin Emilii b) Urodzin Benedykta c) Imienin Benedykta d) Imienin Emilii 7) Kim jest Marta dla Benedykta? a) Siostra b) Kuzynką c) Ciotką d) Przyjaciółką 8) Tytuł powieści odnosi się do a) Lasu b) Jeziora c) Rzeki d) Miasta 9) Jaka data widnieje na mogile Jana i Cecylii? a) 1549 r. b) 1559 r. c) 1569 r. d) 1539 r. 10) Kto nie wypływa, wieczorem po weselu, czółnami na Niemem? a) Janek i Justyna b) Marta i Witold c) Witold i Justyna d) Marta i Anzelm 11) Kogo decyduje się poślubić Justyna? a) Teofila Różyca b) Zygmunta Korczyńskiego c) Janka Bohatyrowicza d) Nikogo

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?