p) I ____ to school. I went home. q) We ____ sandwiches on the plane. We ate hot dogs! r) I ____ a train to Wrocław. I took a bus. s) I ____ a sleeping bag. I packed a tent. t) My parents ____ in a hotel. They stayed at my uncle's home.

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?