krajowy - Produkt ..... Brutto - PKB, amortyzacja - sposób rozliczania w czasie, zużycia lub wykorzystania składników majątku przedsiębiorstwa, narodowy - Produkt ..... Brutto - PNB, netto - Produkt narodowy ..... - PNN, makroekonomia - nauka analizująca gospodarkę jako całość, mieszkańców - Aby obliczyć PKB, PNB i PNN na jednego mieszkańca należy wskaźnik podzielić przez liczbę ..... państwa, czynników produkcji - Rynek na którym spotykają się przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe. Rynek ten składa się się z rynku pracy, rynku kapitału i rynku ziemi. Jest to rynek ......, rynku pracy - Na ..... uzgadniana jest cena w postaci płacy, która stanowi dochód gospodarstw domowych,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?