1) .........is an orange a) This b) That c) These d) Those 2) .........is a mouse a) This b) That c) These d) Those 3) .............are apples a) This b) That c) These d) Those 4) ............is an apple a) This b) That c) These d) Those 5) .............is a ball a) This b) That c) These d) Those 6) .........is a lion a) This b) That c) These d) Those 7) ...........is a plane a) This b) That c) These d) Those 8) ...........is a unicorn a) This b) That c) These d) Those 9) .............are dolls a) This b) That c) These d) Those 10) ..............is a hotdog a) This b) That c) These d) Those 11) ..........is a bike a) This b) That c) These d) Those 12) .............are kites a) This b) That c) These d) Those 13) ...........is a box a) This b) That c) These d) Those 14) .............is a car a) This b) That c) These d) Those 15) ........is an apple a) This b) That c) These d) Those 16) ..........are ants a) This b) That c) These d) Those 17) .............is a lemon a) This b) That c) These d) Those 18) ..........is a giraffe a) This b) That c) These d) Those 19) ..........are cats a) This b) That c) These d) Those 20) .................is a train a) This b) That c) These d) Those

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?