gen. Leopold Okulicki, premier TRJN Edward Osóbka-Morawski, Stanisław Mikołajczyk, prezydent Bolesław Bierut, premier Józef Cyrankiewicz, PKWN - Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, Lublin - miasto utworzenie PKWN, Kresy Wschodnie - ziemie na wschodzie Polski przyłączone do ZSRR, Ziemie Odzyskane - ziemie przyłączone na zachodzie Polski, "Wisła" - akcja przesiedlanie Ukraińców na ziemie odzyskane w 1947 r., "NIE" - organizacja antykomunistyczna Niepodległość , WIN - org. antykomunistyczna Wolność i Niezawisłość , proces szesnastu - proces polskich opozycjonistów w Moskwie w 1945 r., TRJN - Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej , PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe , sejm - wybory do niego sfałszowano w 1947 r. , Armia Krajowa - rozwiązana w 1945 r., przez Okulickiego ,

Początki władzy komunistów w Polsce. 1

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?