1) 14,58 x 10 = a) 1,458 b) 14,58 c) 145,8 2) 52,33 x 10 = a) 523,3 b) 5,233 c) 52330 3) 0,567 x 100 = a) 567 b) 56,7 c) 5,67 4) 7,4156 x 1000 = a) 7415,6 b) 74156 c) 74,156 5) 1,43 x 10 = a) 14,3 b) 143 c) 0,14 6) 12,2 x 100 a) 1,22 b) 1220 c) 0,122 7) 1,5 X 10 a) 15 b) 1,50 c) 0,15 8) 0,216 X 100 a) 2,16 b) 2160 c) 21,6 9) 14,88 X 10 a) 1,488 b) 1488 c) 148,8 10) 0,9472 X 1000 a) 94,72 b) 9472 c) 947,2

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?