1) Podziel wyraz samolot na sylaby. Ile ich jest? a) 1 b) 2 c) 3 2) Podziel wyraz słoń na sylaby. Ile ich jest? a) 2 b) 4 c) 1 3) Podziel wyraz maskotka na sylaby. Ile ich jest? a) 1 b) 3 c) 2 4) Ile w wyrazie smok jest głosek? a) 4 b) 2 c) 1 5) Ile w wyrazie Stefan jest głosek? a) 3 b) 6 c) 4 6) Ile w wyrazie pisak jest głosek? a) 1 b) 3 c) 5

Analiza i synteza słuchowa wyrazów z literą ,,s"

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?