1) rok dołączenia Polski do Unii a) 1998 b) 2006 c) 2004 2) W którym roku większość państw Afryki odzyskała niepodległość a) 1960 b) 1758 c) 1990 3) W którym roku została założona Europejska Wspólnota Węgla i Stali a) 1968 b) 1444 c) 1951 4) Kiedy powstała Unia Europejska  a) 1993 b) 2004 c) 1966 5) Co to był maoizm a) Chińskim wariantem ideologii komunistycznej, b) Znana zabawka w XX wieku c) Stolica Kuby 6) Kto doszedł do władzy w wyniku rewolucji w 1959r. na Kubie a) Nikita Chruszczow b) Marek Grechuta c) Fidel Castro 7) Jak nazywał się pierwszy człowiek na księżycu? a) Neil Armstrong b) Jurij Gagarin c) Robert Schuman 8) Jak nazywał się pierwszy człowiek w kosmosie? a) Jasir Arafat b) Jurij Gagarin c) Nikita Chruszczow 9) Państwa które pierwsze dołączyły do Unii Europejskiej a) Polska, Grecja, Francja, Hiszpania, Portugalia b) Francja, RFN, Belgia, Holandia, Luksemburg, Włochy c) Chorwacja, Bułgaria, Rumunia 10) Jakie państwo ostatnie dołączyło do Unii Europejskiej a) Litwa b) Polska c) Chorwacja

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?