slept - sleep, left - leave, wrote - write, lost - lose, met - meet, paid - pay, bought - buy, flew - fly, fell - fall, feel - felt, made - make, sold - sell, won - win, had - have,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?