być - be, was/were, been, stawać się - become, became, become, łamać, psuć się - break, broke, broken, przynosić - bring, brought, brought, budować - build, built, built, kupować - buy, bought, bought, łapać - catch, caught, caught, wybierać - choose, chose, chosen, przychodzić - come, came, come, kosztować - cost, cost, cost, ciąć - cut, cut, cut, robić - do, did, done, rysować, - draw, drew, drawn, śnić, marzyć - dream, dreamed/dreamt, dreamed/dreamt, pić - drink, drank, drunk, prowadzić samochód - drive, drove, driven, jeść - eat, ate, eaten, upadać - fall, fell, fallen, latać - fly, flew, flown, czuć (się) - feel, felt, felt, karmić - feed, fed, fed, znajdować - find, found, found,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?