1) Najstarsze zapisane polskie zdanie: „Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj” znajduje się w: a) Bulli gnieźnieńskiej b) Księdze henrykowskiej c) Kazaniach świętokrzyskich d) Legendzie o św. Aleksym 2) Do języków zachodniosłowiańskich nie należy: a) język polski b) język czeski c) język białoruski d) język słowacki 3) Najstarszy zabytek polskiej prozy to: a) Księga henrykowska b) Psałterz floriański c) Kazania świętokrzyskie d) Kazania gnieźnieńskie 4) Laureat literackiej Nagrody Nobla, pisał powieści historyczne „ku pokrzepieniu serc”: a) Adam Mickiewicz b) Henryk Sienkiewicz c) Bolesław Prus d) Józef Ignacy Kraszewski 5) Spośród poniższych wyrazów rzeczownikiem jest: a) biegać b) bieganina c) biegający d) biegając 6) Odmiana rzeczowników to: a) deklinacja b) koniugacja c) fleksja d) składnia 7) Palindromem nie jest zdanie: a) Ada blada nici nadal bada. b) Mały żołd odłożyłam. c) Wół utył i ma miły tułów. d) Oto łzy me i pokuta. 8) Powiedzenie: „Poczuć pismo nosem” oznacza: a) zbagatelizować coś b) domyślić się czegoś c) szukać nie wiadomo czego d) poczuć nieprzyjemny zapach 9) Znaki graficzne (ogonki, kreski, kropki itp.), tworzące nową literę, np. ó, ą, to: a) znaki przestankowe b) znaki chromatyczne c) znaki interpunkcyjne d) znaki diakrytyczne 10) Który z wyrazów nie pasuje do pozostałych? a) Odyseusz b) Cyklop c) Ikar d) Penelopa

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?