1) W którym roku odbyła się koronacja Kazimierza? a) 966 roku b) 1333 roku c) 2056 roku 2) Jaki przydomek nadano Kazimierzowi? a) Wielki b) Ukochany c) Murowany 3) Kazimierz był ostatnim z dynastii a) Tudorów b) Andegawenów c) Piastów 4) Kazimierz Wielki prowadził politykę a) dążył do walk b) wojenną c) pokojową 5) Kazimierz Wielki a) odbudował Polskę b) stracił wiele ziem 6) Przysłowie : Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną znaczy a) wybudował wiele zamków obronnych, wsi i miast b) wykonał wielką murowaną mapę c) wynalazł zaprawę murarską 7) Po Gnieźnie za czasów Kazimierza stolicą Polski został a) Gdańsk b) Kraków c) Płock 8) Kazimierz założył Akademię Krakowską, ponieważ a) chciał , żeby jego żona skończyła akademię, a wszystkie były daleko b) miał taki kaprys c) Polska potrzebowała wykształconych ludzi 9) Jak nazywa się dziś założona przez Kazimierza Akademia Krakowska? a) Uniwersytet Gdański b) Uniwersytet Jagielloński c) Akademia Warszawska 10) Przez wiele lat na Akademii Krakowskiej mogli studiować tylko a) dziewczęta b) chłopcy

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?