FAST, SLOW, QUIET, NOISY, TALL, SHORT, BIG, SMALL, CLEAN, DIRTY, FAT, THIN, OLD, YOUNG,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?