excise duty - podatek akcyzowy, personal income tax - PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych, corporate income tax - CIT - podatek dochodowy od osób prawnych, forest tax - podatek leśny, tax on civil law transactions - podatek od czynności cywilnoprawnych, gambling tax - podatek od gier, real property tax - podatek od nieruchomości, inheritance and donation tax - podatek od spadków i darowizn, transport vehicles tax - podatek od środków transportowych, VAT - podatek od towarów i usług, agricultural tax - podatek rolny,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?