Wykonaj 10 pajacyków, Wykonaj 10 podskoków obunóż wg schematu nad szalikiem (taśmą, szarfą, zwiniętym ręcznikiem itp.), Wykonaj 10 wyskoków z przysiadu, Wykonaj 10 dowolnych przeskoków na skakance, Wykonaj 10 razy barpees (przysiad, wyrzut nóg do podporu, przysiad, wyskok), Wykonaj 10 dowolnych przeskoków przez przeszkody np. przez zabawki, Wykonaj 10 podskoków na prawej nodze i 10 na lewej nodze, Wykonaj 5 razy skok w dal z miejsca.

Tabela rankingowa

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników w tabeli rankigowej.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?