dance Macarena?, walk like an elephant?, run quietly?, climb on your bed?, jump on your left leg?, swim like a dog?, fly like a bird?, sing your favourite song?, jump on your right leg?, walk like a tiger?.

Ranking

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?